JAK PODPISAĆ DOKUMENTY ONLINE?

Nikogo to już nie dziwi, że bank, czy inna instytucja wysyła nam umowy do podpisu za pomocą maila, lub sms-a. Coraz częściej nasz podpis staja się wirtualny. Co jeśli, nie jesteś dużą instytucją, a chciałabyś/chciałbyś również usprawnić swoje działania? Jakie są obecnie możliwości podpisu dokumentów na odległość? Zanim jeszcze przejdziemy do opcji i możliwości cyfrowego podpisu. Ważne, aby wiedzieć, że niektóre z dokumentów, jeśli mają być podpisane online, wymagają podpisu …

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY ONLINE? Read More »